Hedensted og Horsens lancerer Midtjyllands første tværkommunale supercykelsti

Foto: Hedensted kommune.
dato

Hedensted og Horsens gå forrest med det første formaliserede supercykelsti-projekt på tværs af kommunegrænser i Region Midtjylland

Hedensted og Horsens kommuner har sammen med Region Midtjylland sat et ambitiøst fællesprojekt i gang. De har nemlig opgraderet en række eksisterende cykelstier i de to kommuner til en sammenhængende supercykelsti. Dette er det første samarbejde af sin art i Region Midtjylland.

Supercykelstien skaber en direkte og sikker forbindelse for cyklister mellem de to kommuner, idet den løber fra Horsensvej i Hedensted til Vejlevej i Horsens, via Hovedvejen.

For at en cykelsti kan opnå status som supercykelsti, er der en række krav, der skal opfyldes. Disse højklasse-kriterier og standarder omhandler blandt andet drift og skiltning, som skal være på et højt niveau.

Økonomisk set deler regionen og kommunerne udgiften til driften og vedligeholdelsen af supercykelstien. Omkostningerne fordeles efter indbyggertal, således at Horsens og Hedensted kommuner betaler deres fair share.

Supercykelstier har til formål at animere flere borgere til at tage cyklen i stedet for bilen. Dette skyldes ofte økonomiske, sundhedsmæssige og klimamæssige årsager. Håbet er, at supercykelstier kan bidrage til at gøre en forskel på disse områder.

https://www.hedensted.dk/aktuelt/2023/nov/hedensted-og-horsens-foerst-med-faelles-supercykelsti

Kilde: Hedensted kommune (Bazoom API)